Financieel en Technisch

Financieel en Technisch Rendement

Om zeker te zijn, dat uw duurzame investering rendeert is het van belang om niet alleen bij aanschaf dit rendement vast te stellen, maar deze ook op te volgen na implementatie. Daarom biedt L&D Energie in samenwerking met haar service partners een programma waar het rendement van uw duurzame investering wordt opgevolgd gedurende de looptijd van uw service contract. Minimaal 2 keer per jaar geeft L&D Energie op basis van aangeleverde informatie over onderhoudskosten en energiekosten een duidelijk overzicht van uw rendement. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen het gerealiseerde technische rendement en het financiële rendement.

Technisch Rendement

Onder technisch rendement verstaan wij het resultaat, dat de energieoplossing heeft gerealiseerd ten opzichte van het verwachte resultaat op basis van de technische gegevens van de energieoplossing. Als dit 100% is voldoet het technisch rendement aan het door de leverancier opgegeven rendement.

Financieel Rendement

Onder financieel rendement verstaan wij het financiële resultaat, dat met de energieoplossing is gerealiseerd  ten opzichte van het resultaat, dat zonder deze energieoplossing zou zijn gerealiseerd. Hierbij wordt primair gekeken naar de energiekosten componenten. Indien aantoonbaar aanwezig kunnen andere componenten ook worden meegenomen in de rendementsberekening. Uiteindelijk kan ook gekozen worden om budget neutraal te innoveren in duurzame energieoplossingen. Dit noemen wij ook wel duurzaam binnen bestaand budget (BBB)

 

Bijgaand een aantal voorbeelden van zorginstellingen met een nieuw energieconcept en de resultaten van de berekende voordelen. De besparingen zijn gegeven ten opzichte van de conventionele manier van verwarmen  (CV) en aansluiting op het elektriciteitsnet. 

BC Zorg

Wilt u ook een indicatie van uw mogelijke besparingen? vul dan de Calculator in.

Hebt u een nieuw energieconcept gerealiseerd en herkent u de besparingen niet? Dat kan een aantal oorzaken hebben. Wij komen graag in contact met u om deze oorzaken weg te nemen en het rendement van uw nieuwe energieconcept te optimaliseren. Laat ons dit weten via het contactformulier