DBBB concept

Het DBBB concept 

L&D Energie streeft met haar DBBB-concept naar Duurzaamheid Binnen Bestaand Budget. In de praktijk blijkt, dat in veel gevallen door de overgang naar co- en trigeneratie al snel een hoge CO2 reductie én kostenbesparing kan worden bereikt. De DBBB-benadering richt zich op het investeren van de gerealiseerde besparingen in volgende verduurzamingstrajecten. Daarbij kan gedacht worden aan opwekking van duurzame energie door middel van zonne-energie of wind. Maar ook kan gedacht worden aan de ontwikkeling van energie zuiniger lichtconcepten, overgang naar gebruik van warmtepompen of het ontwikkelen van mobiliteitsplannen gericht op energie reducties.

Meer informatie? Neem dan contact met ons op.