Talma Borgh

In samenwerking met EKOB Energy bv. heeft L&D Energie met haar partner 2G  de zorginstelling Talma Borgh voorzien van een volledig nieuwe energieoplossing. De installatie-configuratie draait sinds november 2012 na enige opstartperikelen naar tevredenheid. Momenteel haalt de energievoorziening een rendement van 98% ten opzichte van het berekende rendement in de business case. Door continue te monitoren lukt het bovendien om het rendement op peil te houden en kan er direct pro-actief gereageerd worden als er afwijkingen worden geconstateerd.